Oldalak

2019. július 2., kedd

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél - színező

Július 2-án emlékezünk meg arról az eseményről, amikor Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Ez az ünnep Magyarországon a Sarlós Boldogasszony nevet viseli, mert hazánkban ez a nap az aratás kezdetének ideje.
Saját készítésű színező - ha felhasználod valahol, kérlek, nevezd meg a forrást


A jelenet, amelyet a rajzon látsz:
(Erzsébet:) Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.

Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.” (Lukács 1,43:55)