Oldalak

2020. január 9., csütörtök

Könyvjelző a szerető figyelmesség imájával (Loyolai Szent Ignác)

A hálaadó szentmisén szentbeszédében Plébános atya Loyolai Szent Ignác szerető figyelmesség imájáról, az examenről is beszélt. Elgondolkodtatott és úgy döntöttem, hogy rendszeresen szeretném végezni ezt az imádságot. Ez a lelkigyakorlat lehet egy új évi fogadalom is!

Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvében ír erről az imamódról, amely arra vezeti rá az elmélkedőt, hogy felismerje Isten jelenlétét az életében, és kapcsolatba kerüljön vele. Feljegyzések szerint ez az ima Szent Ignác legkedvesebb negyedórája volt.

A szerető figyelmesség imájának gyakorlásához készítettem egy olyan könyvjelzőt, amelybe beleírtam az examen gyakorlati lépéseit. Egy könyvjelző kis helyen is elfér, mindig kéznél van, így segítségünkre lehet az imádkozás során.
Könyvjelző a szerető figyelmesség imájával (Loyolai Szent Ignác)
Könyvjelző a szerető figyelmesség imájával (Loyolai Szent Ignác)

Házi áldás

A házszentelés vagy lakásszentelés hagyománya Urunk megjelenéséhez, vízkereszthez kapcsolódik. Január 6-án, vízkereszt napján, vagy hetében a pap szenteltvízzel meghinti a házakat, lakásokat. Az ajtófélfára ilyenkor felírják az évszámot és a „Christus Mansionem Benedicat” („Krisztus áldja meg e otthont!”) kezdőbetűit a következő formában:
20 + C + M + B + 20
A házszentelés egy újévi lelkesítő, jószándékot, egységet és szeretetet megújító családi áldás, tulajdonképpen közös imádáság is. Rábízhatjuk vele családtagjainkat, szeretteinket és saját magunkat Isten gondviselésére.
Házszentelésre készítettem ezt a házi áldást.

Házi áldás házszentelésre

2020. január 2., csütörtök

Napkeleti bölcsek és betlehemi csillag bábok

Máté evangéliuma alapján Krisztus születését követően pásztorok és királyok járultak a kis Jézus elé, hogy hódoljanak előtte és átadják neki adományaikat: aranyat, tömjént és mirhát.
Napkeleti bölcsek bábok

Jézus a híd című foglalkoztatófüzet gyerekeknek

Karácsonykor a szívünkben megszületik a kis Jézus, aki világosságot hoz közénk. Törekedjünk arra, hogy amikor az ünnepek után jönnek a sűrű hétköznapok, és elmúlik a varázs és a csend, ne hagyjuk elhalványulni a szívünkben világító lámpásunkat. Ezért ahogyan elindulunk az új esztendőbe, gondolkodjunk el azon, hogy mi magunk mit tehetnénk, hogy Krisztussal a szívünkben járjunk tovább. Mindig tudunk változni valamiben. Járjunk Jézus útján, amely hazafelé vezet, a Mennyei Atyához.

Amikor lámpásaink lángja halványodni kezd, a szentségimádások alkalmával, az Oltáriszentség előtt, Jézus Krisztus szent jelenlétében újra fel tudunk töltődni hittel, békével és erővel, hogy mindig követni tudjuk Őt és Isten végtelen szeretetéből merítve reményt adhatunk embertársainknak.

Jézus Krisztus maga a híd, amely összeköti az eget a földdel. Őáltala juthatunk el a Mennyei Atyához. Jézus azt szeretné, hogy ember és ember között hidakat építsünk, legyünk szeretettel egymás iránt; odaadó, cselekvő szeretettel úgy, ahogy Jézus szeret minket, s ahogy őt szereti az Atya.

A következő év különleges lesz, hiszen 2020. szeptemberében közösen ünnepelhetjük Jézus Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Akkor majd több száz országból érkező testvérünkkel együtt tanúságot tehetünk a világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki emberré lett, és köztünk maradt valóságosan az Eucharisztiában.

A Jézus a híd című foglalkoztatófüzet rejtvényekkel, színezőkkel és imádságokkal készít fel a 2020-ban, szeptember 13-20-ig hazánkban megrendezése kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Találkoztál már vele?

Jézus a híd foglalkoztatófüzet gyerekeknek


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen