Oldalak

2021. március 29., hétfő

A szent három nap és húsvétvasárnap az otthonunkban - imádságok, ötletek

Kedves Olvasók! Szeretettel osztok meg Veletek néhány ötletet, imádságot és gondolatot, amelyekkel otthonainkban, családjainkkal együtt készülhetünk húsvétra.


2021. március 28., vasárnap

Kereszt faágból - Feltámadt!

 Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!


Kereszt faágból

Hálapersely

Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” – írja szent Pál a tesszalonikaiaknak írt első levelében (1 Tessz 5,16-18). Az efezusi levélben pedig így ír a háláról: „Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,20)

Hála persely

Akit érettünk tövissel koronáztak - töviskorona

Ma van virágvasárnap, megkezdődik a nagyhét. Plébános atya kitette az oltárra a töviskoronát jelképező koszorút, amit fűzfaágakból kötöttük.


Töviskorona

"A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtötték köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” (Mt 27,27-29)

2021. március 27., szombat

Kereszt faágakból

Az év minden évszakában a természetben sok kincset találhatunk, a leesett faágakat, tobozokat, terméseket számtalan ötlethez felhasználhatjuk. Zebegényben a Duna partján sétáltunk, ott gyűjtöttem az ágakat, gallyakat ehhez a kereszthez.

Kereszt faágakból

Az utolsó vacsora - pop-up képeslap

Az Úr Jézus nagycsütörtökön fogyasztotta el apostolaival az utolsó vacsorát. Nagycsütörtök Jézus irántunk való legnagyobb szeretetének ünnepe: ekkor alapította az Oltáriszentséget (Eucharisztiát).

A kenyeret és a bort saját testévé és vérévé változtatta át, majd tanítványainak adta.

Felhatalmazta őket arra, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére.

Szentáldozáskor magunkhoz vehetjük Jézus Krisztus szent estét és befogadhatjuk őt lelkünkbe.


Utolsó vacsora - pop up képeslap

Utolsó vacsora - pop-up képeslap

2021. március 19., péntek

Angyali üdvözlet pop-up kézműves

Az Úr Jézus fogantatását, Urunk megtestesülését március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepeljük.

Az ünnep magyar elnevezése onnan származik, hogy a fák oltását hazánkban ekkortájt szokták végezni. Az volt a szokás, hogy ezen a napon kell oltani a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta méhébe Jézust.

Szűz Mária igent mondott a meghívásra, hogy Isten anyja legyen. Ez az IGEN oly módon változtatta meg az egész világunkat, hogy soha nem lesz már olyan, mint amilyen volt. A Boldogságos Szűz Mária „igenje” által ugyanis Isten új módon van velünk a világban Jézus Krisztus személyében.

Vajon imámban szoktam kérni Istent, hogy az Igéje keljen életre bennem, mint egykor testet öltött Máriában?


 

Angyali üdvözlet pop-up


Te, aki csodálkozva nézed, hogy Mária szavától függött Isten terve,

mit szólsz, ha megtudod, hogy Isten évek óta vár a te igenedre.”

(Dom Helder Camara)

2021. március 6., szombat

Kereszt színező húsvét történetéről

Plébános atya megért arra, hogy a húsvét előtt megjelenő közösségi újságba rajzoljak a gyerekeknek egy színezőt. Ezt a színezőt választottam, mert szépen szemlélteti a nagyhét történetét. 

 
Kereszt színező húsvét történetéről