Oldalak

2020. március 30., hétfő

A feltámadt Jézust jelképező filc figura


A feltámadt Jézust jelképező filc figura

Legnagyobb szeret - Húsvéti dal

"A legjobb barát, bizony az nagy kincs;
van, akinek van, van, akinek egy sincs.
A legnagyobb szeretet abból látható meg, 
hogy valaki az életével megváltott már téged.
Jézus a legnagyobb szeretet, 
Ő az, ki annyira szeretett,
életét adta helyetted.
Jézus a legnagyobb szeretet, 
Ő az, ki annyira szeretett,
meghalt érted a kereszten.

A legjobb barát,
húsvét hajnalán,
feltámadt a halálból.
A legnagyobb szeretet, 
amivel hív téged, 
nyisd meg szíved előtte.
Jézus a legnagyobb szeretet, 
Ő az, ki annyira szeretett, 
életét adta helyetted.
Jézus a legnagyobb szeretet, 
Ő az, ki annyira szeretett,
meghalt érted a kereszten,
HOGY LÉGY AZ ÖVÉ."
(A dal szerzője: Lux Anna)

Nagyheti színező

Néhány nap múlva, virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét, a húsvétra való felkészülés legintenzívebb időszaka. Fogadjátok szeretettel ezt a nagyhét jelképeit ábrázoló színezőt:
Színező nagyhét jelképeivel

Popcornból készült húsvéti bárány

A báránynak nagyon mély jelentése van a Szentírásban és a keresztény vallási hagyományban, megjelenik az Ó és az Újszövetségben is.
Az egyik legősibb áldozati állat a bárány, megjelenik Ábrahám történetében, ott van az Egyiptomból való kivonulásnál is, ahol a kiválasztottak a feláldozott bárány vérével kenik be otthonaik bejáratát, hogy a halál angyala ne árthasson az ott lakóknak.
Izajás próféta beszél Isten szolgájáról, aki a húsvéti áldozati bárányhoz hasonlóan életét adja Istennek a bűnökért cserébe.
János evangéliumában Jézus Krisztus az Isten báránya, aki az emberiség megváltására jött a földre; a bárány jelképezi az Ő feltámadását és győzelmét is. Keresztelő Szent János tanúságtétele is erre vonatozik: s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” (János 1:36)

Húsvéti bárányka popcornból


2020. március 22., vasárnap

Így készíthetünk házi oltárt

A vírushelyzet fokozódása miatt a nyilvános liturgia jelenleg szünetel a templomokban. Most az a fontos, hogy vigyázzunk egymásra, különösen az idős testvéreinkre.
Az otthonunkban állíthatunk házi oltárt is, ahol imádkozhatunk egyénileg vagy együtt a családtagjainkkal. Az otthoni oltár felállítása nem olyan bonyolult feladat, mint amilyennek elsőre tűnhet.
Házi oltár

2020. március 20., péntek

Imádkozzunk együtt a járvány megszűnéséért!

Imádságra szeretnélek hívni Benneteket! Hiszem, hogy a közös imának ereje van. ❤️
Mától minden reggeli imádságunkban fohászkodjunk a betegekért, a karanténban lévőkért, az orvosokért, az ápolókért, a szeretteinkért, a járvány megszűnéséért, a munkánkért és azokért, akik félelemben élnek.
A félelem és a szorongás könnyen kikezdheti kapcsolatunkat egymással és Istennel. Őrizzük meg azt a belső békét, amit a Mennyei Atya ad nekünk és kérjük segítségét, hogy biztos pontra leljünk akkor, amikor minden inogni látszik.
"Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik." (Zsolt 57,2)
Angyalszárny könyvjelző

Imádkozzunk együtt így minden reggel:
❤️ Egy Miatyánk
❤️ Egy Üdvözlégy Mária
❤️ Utána mondd el a következő fohászt:
           Hozzád kiáltunk Úristen,
           Jézus szent nevében,
           Jézus szentséges vére által,
           Jézus szentséges szíve által,
           Szűz Mária szeplőtelen szíve által,
          Amíg meg nem könyörülsz rajtunk és
          csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
          Szent Isten,
          Szent erős Isten,
          Szent és halhatatlan Isten,
          Könyörülj rajtunk és az egész világon.
          Gyászoló Szűzanya, világ királynője imádkozzál velünk,
          Szent Mihály főangyal,
          ne engedj elveszni minket a nagy harcban. ÁmenÁmon Ágoston Otmár atya OFMCap tanította nekem gyermekkoromban ezt az imádságot. ❤️

Az imaláncról a FACEBOOKon itt olvashatsz: Katt ide!

2020. március 1., vasárnap

Kocka színező a nagyböjt jelképeivel

Elérkezett hamvazószerda, a húsvéti készület kezdete. A mai foglalkozásunkon a gyerekekkel a nagyböjt volt a fő témánk. Ezt a papírkockát hajtogattuk, amely valójában egy színező, a szent negyven nap jelképeit rajzoltam rá. Egy amerikai blogon találtam rá, nagyon megtetszett ez az ötlet, ezért átalakítottam a nagyböjt témájához.
Kocka színező a nagyböjt jelképeivel
A nagyböjt negyven napja bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésünkre, és a kiengesztelődésre, bűnbánatra, hogy méltóképpen készülhessünk fel Jézus Krisztus feltámadásának, a megváltásnak, a húsvétnak a megünneplésére. A böjt vállalásával tudunk kapcsolódni Krisztus szenvedéséhez.