Oldalak

2023. január 7., szombat

"Napkeleti bölcsek követik a csillagot" kézműves

 S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt 2,9-11)

"Napkeleti bölcsek követik a csillagot" kézműves


Mennyei Atyám, a napkeleti bölcsek hosszú utat tettek meg, mert megszületett szívükben a vágy, hogy találkozni akarnak az Üdvözítővel. Oly sokan vannak ma is, akik a szívükben távolról érkeznek, hosszú utat megtéve, hogy találkozzanak Szent Fiaddal, Jézus Krisztussal. Kérlek, adj nekem bátorságot és állhatatosságot, hogy csillag lehessek, ami a Te szereteted és békéd fényével mutatja az utat Szent Fiadhoz a messziről érkezőnek! Ámen